നേതാക്കളുടെ കത്തിലൂടെയുള്ള പടയൊരുക്കത്തിന്റെ കാരണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ്സ് ഹൈക്കമാൻഡ് ,ആ കാരണം ഇതാണ്

1990 കളുടെ അവസാനമുയർന്ന വിദേശ പൗര പ്രശ്‌നത്തിന് ശേഷം സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഒരു ശബ്ദം കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുയർന്നിട്ടില്ല .എന്നാൽ 23 മുതിർന്ന നേതാക്കൾ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കത്തെഴുതിയത് ഏവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചു .അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് .കൃത്യമായ കാരണം…

View More നേതാക്കളുടെ കത്തിലൂടെയുള്ള പടയൊരുക്കത്തിന്റെ കാരണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ്സ് ഹൈക്കമാൻഡ് ,ആ കാരണം ഇതാണ്