കേരളാ പോലീസ് അക്കാഡമിക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ട്രോഫി

പോലീസ് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നല്‍കുന്ന പുരസ്കാരത്തിന് തൃശൂരിലെ കേരളാ പോലീസ് അക്കാഡമി അര്‍ഹമായി. ദക്ഷിണ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പരിശീലന കേന്ദ്രമായാണ് കേരളാ പോലീസ് അക്കാഡമി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 2016-2017 വര്‍ഷത്തെ പരിശീലനമികവ്…

View More കേരളാ പോലീസ് അക്കാഡമിക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ട്രോഫി