നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ 6 മാസം കൂടി സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആറ് മാസം കൂടി സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജഡ്ജി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കോവിഡും ലോക്ഡൗണും കാരണം നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ വിചാരണ…

View More നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ 6 മാസം കൂടി സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി