ഹേമലത ഒളിച്ചോടിയില്ല ,ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ,യുവാവുമൊത്ത് ഒളിച്ചോടി എന്ന് പറയുന്ന ഹേമലത NewsThen- ൽ-Exclusive Interview

സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിലെ യുവാവുമായി ഒളിച്ചോടി എന്ന് ഒരു വീട്ടമ്മയെ കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചാരണം നടക്കുക .ആ കള്ള വാർത്ത മകനുള്ള വാട്സ് അപ് ഗ്രൂപ്പിലടക്കം പ്രചരിക്കുക .വ്യാജന്മാരെ കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും പോലീസ്…

View More ഹേമലത ഒളിച്ചോടിയില്ല ,ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ,യുവാവുമൊത്ത് ഒളിച്ചോടി എന്ന് പറയുന്ന ഹേമലത NewsThen- ൽ-Exclusive Interview