കോവിഡ് കാലത്ത് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ പത്ത് കോടി ലോണെടുത്ത് താരം

സിനിമയില്‍ കട്ട വില്ലനായി തിളങ്ങുന്ന സോനു സുദ് യഥാര്‍ത്ഥ ജീവിതത്തില്‍ ഒരു പാവം മനുഷ്യനാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടങ്ങളില്‍ മനസലിയുന്ന, അവരുടെ വിഷമങ്ങളില്‍ കൂടെ നില്‍ക്കുന്ന വ്യക്തി. അതിനേറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കോവിഡ് കാലത്തെ താരത്തിന്റെ…

View More കോവിഡ് കാലത്ത് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ പത്ത് കോടി ലോണെടുത്ത് താരം