കോവിഡ് പ്രതിരോധം;പൊലീസിന് അമിതാധികാരം നൽകുന്നതിനെതിരെ കെ ജി എം ഒ എ

കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ആശങ്കകൾ പങ്ക് വച്ച് കെ ജി എം ഒ എ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമായി കോവിഡ് ചികിത്സയും പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അശ്രാന്ത പ്രവർത്തനമാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഡോക്ടർമാറും…

View More കോവിഡ് പ്രതിരോധം;പൊലീസിന് അമിതാധികാരം നൽകുന്നതിനെതിരെ കെ ജി എം ഒ എ