ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഇന്ത്യ, സൗത്ത് ആന്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ ഏഷ്യ പോളിസി ഡയറക്ടര്‍ സംഘി ,തെളിവുകൾ പുറത്ത്

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഇന്ത്യ, സൗത്ത് ആന്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ ഏഷ്യ പോളിസി ഡയറക്ടര്‍ അംഖി ദാസ് സംഘപരിവാർ അനുകൂലയാണ് എന്നതിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്ത് വന്നു .ഇന്ത്യയിലെ ഫേസ്ബുക് ജീവനക്കാരുടെ ഔദ്യോഗിക ഗ്രൂപ്പിൽ സംഘ പരിവാറിനെ പിന്തുണക്കുന്ന…

View More ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഇന്ത്യ, സൗത്ത് ആന്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ ഏഷ്യ പോളിസി ഡയറക്ടര്‍ സംഘി ,തെളിവുകൾ പുറത്ത്