കോടികൾ മുടക്കി സിനിമകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടേണ്ട ,നല്ല പരിപാടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ആള് കാണും , ഓണക്കാലം നേട്ടമായത് ഫ്ളവേഴ്സിന് ,ന്യൂസ് ചാനലുകൾ വീണു

ഉത്സവ കാലങ്ങൾ നേട്ടമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിലും ശ്രീകണ്ഠൻ നായർക്ക് പ്രത്യേക വിരുതാണ് .കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ടോപ് സിംഗർ വിത്ത് മോഹൻലാൽ കീഴടക്കിയത് മറ്റു ചാനലുകൾ കോടിക്കണക്കിനു രൂപ നൽകി വാങ്ങിയ സിനിമകളെയാണ് .ഇത്തവണയും ഫ്ളവേഴ്സിന് പിഴച്ചില്ല…

View More കോടികൾ മുടക്കി സിനിമകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടേണ്ട ,നല്ല പരിപാടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ആള് കാണും , ഓണക്കാലം നേട്ടമായത് ഫ്ളവേഴ്സിന് ,ന്യൂസ് ചാനലുകൾ വീണു