നെഹ്‌റു-ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് ?സോണിയ -രാഹുൽ – പ്രിയങ്ക എന്നിവർ ഒരേ വഴിക്കോ ?

കോൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തക സമിതിയും യോഗത്തിലെ ചൂടേറിയ ചർച്ചയുമൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്തയാണ് .സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ 23 നേതാക്കൾ എഴുതിയ കത്ത് പാർട്ടിക്കകത്തും യോഗത്തിലും വലിയ കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കി .യോഗത്തിൽ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിച്ചവരിൽ…

View More നെഹ്‌റു-ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് ?സോണിയ -രാഹുൽ – പ്രിയങ്ക എന്നിവർ ഒരേ വഴിക്കോ ?