കർഷകരുമായി കേന്ദ്രം നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയം, ഡൽഹി അതിർത്തികൾ ഉപരോധിച്ച് കർഷകർ

കർഷകരുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയ നാലാംവട്ട ചർച്ചയും പരാജയപ്പെട്ടു.7 മണിക്കൂർ ആണ് ചർച്ച നടന്നത്. ഡിസംബർ 5 നു അടുത്ത ഘട്ട ചർച്ച നടക്കും. താങ്ങു വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന ഉറപ്പാണ് കൃഷി മന്ത്രി നരേന്ദ്ര…

View More കർഷകരുമായി കേന്ദ്രം നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയം, ഡൽഹി അതിർത്തികൾ ഉപരോധിച്ച് കർഷകർ