കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിന് പൊലീസുകാരെ നിയമിച്ചപ്പോൾ പരാതിപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളറിയുക ഇതാണ് പിണറായിയുടെ പ്ലാൻ

കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊലീസുകാരെ കൂടി കോവിഡ് നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിയോഗിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് വലിയ എതിർപ്പ് ഇതിനെതിരെ ഉണ്ടായി. കോവിഡ്,…

View More കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിന് പൊലീസുകാരെ നിയമിച്ചപ്പോൾ പരാതിപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളറിയുക ഇതാണ് പിണറായിയുടെ പ്ലാൻ