24 ന്യൂസിലെ വാർത്താവതരണം: അരുൺ കുമാറിന്റെ വിശദീകരണം

  അരുൺ കുമാറിന്റെ ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റ്‌ – 24 ൽ കാണാനില്ലല്ലോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട്.. നാട്ടിലെ റേഷനുടമയ്ക്ക് കോവിഡ്. കുറ്റവും ശിക്ഷയും തുടങ്ങിയതിന് ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോയതും ഇപ്പോൾ സെൽഫ്…

View More 24 ന്യൂസിലെ വാർത്താവതരണം: അരുൺ കുമാറിന്റെ വിശദീകരണം