അരാജകത്വത്തിന് കുടപിടിക്കരുത് ,കെമാൽ പാഷയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ,വി 4 കൊച്ചിയ്ക്കും വിമർശനം ,മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വൈറ്റില മേൽപ്പാലം ഉത്ഘാടന പ്രസംഗം മുഴുവനായി -വീഡിയോ

വൈറ്റില മേൽപ്പാലം ഉത്ഘാടന വേളയിൽ ജസ്റ്റിസ് കെമാൽ പാഷയ്ക്ക് മറുപടി നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ .അരാജകത്വത്തിന് കുട പിടിക്കരുത് എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി .പാലം നേരത്തെ തുറന്ന വി ഫോർ കൊച്ചി എന്ന സംഘടനയ്‌ക്കെതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രി രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർത്തി .മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണരൂപം .

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version