സുഗതകുമാരിയുടെ ആരോഗ്യ നില ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

കോവിഡ് ബാധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കവയിത്രി സുഗതകുമാരിയുടെ നില ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ. തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്ന കവയിത്രിയുടെ ശ്വസന പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമായും വെൻ്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടെയാണ്. കടുത്ത ന്യൂമോണിയയുമുണ്ട്. മരുന്നുകളോട് തൃപ്തികരമായി പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നും ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *