രണ്ട് ഡോസ് എടുത്താലേ പ്രതിരോധം കിട്ടൂ, വാക്സിൻ എടുത്ത ഹരിയാന മന്ത്രിക്ക് കോവിഡ് വന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഭാരത് ബയോടെക്

വാക്സിൻ അടുത്ത ഹരിയാന ആരോഗ്യമന്ത്രി അനിൽ വിജിന് കോവിഡ് വന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണവുമായി ഭാരത് ബയോടെക്.മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിലാണ് അനിൽ വിജ് കുത്തിവെപ്പ് നടത്തിയത്.

ഭാരത് ബയോടെകിന്റെ കോവാക്സിൻ
രണ്ട് ഡ്രസ്സ് എടുത്താൽ മാത്രമേ ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധം സാധ്യമാകൂവെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു. രണ്ട് ഡോസ് പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതുവരെ കമ്പനി നടത്തിയിരുന്നതെന്നും വാർത്താകുറിപ്പിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞ് 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വാക്സിൻ പൂർണരൂപത്തിൽ ഫലപ്രദമാകുവെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *