ധനമന്ത്രി ഡോ.തോമസ്‌ ഐസക്കിന് കോവിഡ്

ധനമന്ത്രി ഡോ.ടി.എം തോമസ് ഐസക്കിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അടക്കമുള്ളവർ നിരീക്ഷണത്തിൽ.

ഇന്ന് നടത്തിയ കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ ആണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മന്ത്രിക്ക് കാര്യമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു മന്ത്രിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *