എസ്.ഐ ക്വാർട്ടേഴ്‌സിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

തൃശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി പൊലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ എസ്.ഐ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു. പാലക്കാട് സൗത്ത് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്.ഐ വടക്കാഞ്ചേരി, പാലിയത്തുപമ്പിൽ മുനി ദാസ് എന്ന രതീഷാണ് (49) മരണമടഞ്ഞത്. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും അലട്ടിയിരുന്നു. വളരെക്കാലമായി ഭാര്യയുമായി അകന്നു ജീവിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളില്ല. അഞ്ചു മാസമായി മെഡിക്കൽ ലീവിലാണ് മുനിദാസ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *