ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ,10 ദിവസത്തേക്ക് ഓണച്ചന്തകൾ

സംസ്ഥാനത്തെ 88 ലക്ഷം കാർഡുടമകൾക്ക് 11 ഇനം പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓണക്കിറ്റ് നൽകും .മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം .വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ കിറ്റ് വിതരണം തുടങ്ങും .500 രൂപ വിലയുള്ള…

View More ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ,10 ദിവസത്തേക്ക് ഓണച്ചന്തകൾ