പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ പ്രായം 21 ആകും ,നിർണായക നീക്കവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ പ്രായം മാറ്റാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം .സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇക്കാര്യത്തിൽ സൂചന നൽകിയിരുന്നു .ആൺകുട്ടികൾക്ക് സമാനമായി പെൺകുട്ടികൾക്കും വിവാഹ പ്രായം 21 ആക്കാനാണ് നീക്കം . മാതൃമരണ…

View More പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ പ്രായം 21 ആകും ,നിർണായക നീക്കവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ