മഴ കനക്കുന്നു, ഏഴു ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലെർട്

സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുന്നു .ഏഴു ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് .ആലപ്പുഴ,ഇടുക്കി, മലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍, വയനാട്, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളില്‍ റെഡ് അലര്‍ട്ടും മറ്റ് വിവിധ ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് .ആലപ്പുഴ,ഇടുക്കി, മലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്,…

View More മഴ കനക്കുന്നു, ഏഴു ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലെർട്