അക്ഷയ് കുമാർ രാഘവാ ലോറൻസ് ചിത്രം ‘ലക്ഷ്‍മി ബോംബ് ‘ ദീപാവലിക്ക്; മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്തു വിട്ടു

സുശാന്ത് സിങ് രാജ് പുതിന്റെ അവസാന ചിത്രമായ ദിൽ ബേചാരെ , സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ സഡക് 2 എന്നീ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം അക്ഷയ് കുമാർ – രാഘവാ ലോറൻസ് ചിത്രമായ ‘ലക്ഷ്‍മി ബോംബും ‘ഡിസ്‌നി…

View More അക്ഷയ് കുമാർ രാഘവാ ലോറൻസ് ചിത്രം ‘ലക്ഷ്‍മി ബോംബ് ‘ ദീപാവലിക്ക്; മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്തു വിട്ടു