ആളുകളെ മുതലക്കിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഡെത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേവീന്ദർ ശർമയുടെ ജീവിത കഥ

പരോളിൽ മുങ്ങിയ കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി ദേവീന്ദർ ശർമയെ ഒടുവിൽ പിടികൂടാൻ ഡൽഹി പോലീസിനായി. ബി എ എം എസ് ഡിഗ്രി ഉള്ളതിനാൽ ഡോക്ടർ ഡെത്ത് എന്നാണ് ദേവീന്ദർ ശർമ അറിയപ്പെടുന്നത്. നിരവധി കൊലപാതകങ്ങൾക്കും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലുകൾക്കും…

View More ആളുകളെ മുതലക്കിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഡെത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേവീന്ദർ ശർമയുടെ ജീവിത കഥ