കേന്ദ്രം നേരിട്ട് സംഭരിക്കും ,ആദ്യം 30 കോടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ,കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണത്തിന് പദ്ധതി ഇങ്ങനെ

View More കേന്ദ്രം നേരിട്ട് സംഭരിക്കും ,ആദ്യം 30 കോടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ,കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണത്തിന് പദ്ധതി ഇങ്ങനെ

നോവാവാക്‌സിന്റെ കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിപണനം സ്വന്തമാക്കി സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്‌

ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വാക്‌സിന്റെ വികസനവും വിപണനവും സംബന്ധിച്ച് സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി കരാര്‍ ഒപ്പു വെച്ചതായി അമേരിക്കന്‍ കമ്പനി നോവാവാക്‌സ്. ജൂലായ് 30-നാണ് കരാര്‍ ഒപ്പുവെച്ചത്. കരാര്‍ കാലയളവില്‍ കമ്പനിയുടെ കോവിഡ് വാക്‌സിന്റെ…

View More നോവാവാക്‌സിന്റെ കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിപണനം സ്വന്തമാക്കി സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്‌