നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുമായി സഖ്യം തുടരാൻ എ ഐ എ ഡി എം കെ

തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുമായി സഖ്യം തുടരുമെന്ന് എ ഐ എ ഡി എം കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു .അടുത്ത വര്ഷം ആദ്യമാണ് തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് .ഭരണകക്ഷി ചീഫ് കോർഡിനേറ്ററും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പനീർസെൽവം ആണ്…

View More നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുമായി സഖ്യം തുടരാൻ എ ഐ എ ഡി എം കെ