തനിക്ക് കോവിഡ് ഇല്ല, പരക്കുന്നത് വ്യാജവാർത്ത എന്ന് നടി ലെന

തനിക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ട് എന്ന എന്ന നിലയിൽ പരക്കുന്ന വാർത്ത വ്യാജ വാർത്ത എന്ന നടി ലെന. സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിന് ശേഷം ലണ്ടനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ പിന്നാലെയാണ് ലെനയ്ക്ക് കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന…

View More തനിക്ക് കോവിഡ് ഇല്ല, പരക്കുന്നത് വ്യാജവാർത്ത എന്ന് നടി ലെന