മൂലമറ്റം പവർഹൗസിൽ പൊട്ടിത്തെറി, സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം

ഇടുക്കി മൂലമറ്റം പവർ ഹൗസിൽ പൊട്ടിത്തെറി. നാലാം നമ്പർ ജനറേറ്ററിലെ ഒക്സിലറി സംവിധാനത്തിൽ ആണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത്.ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ആളപായമില്ല എന്നും കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചു.

മൂലമറ്റം പവർഹൗസിൽ വൈദ്യുതി ഉല്പാദനം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പീക് സമയത്ത് ചെറിയതോതിൽ ലോഡ്ഷെഡ്ഡിങ് ഉണ്ടാകും. സംസ്ഥാനത്തെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *