സംസ്ഥാനത്ത് ബാറുകൾ തുറന്നേക്കും, ശുപാർശ സ്ഥിരീകരിച്ച് എക്സൈസ് മന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്ത് ബാറുകൾ തുറക്കുന്നതിന്റെ സാധുത സർക്കാർ പരിശോധിക്കുന്നുവെന്ന് സൂചന നൽകി എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ. അൺലോക്കിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ബാറുകൾ തുറന്നു.ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ കേരളത്തിലും ബാറുകൾ തുറക്കാമെന്ന് ശുപാർശ നൽകിയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ശുപാർശയിൽ സർക്കാർ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ശുപാർശ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാകും സർക്കാർ തീരുമാനമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *