ദാവൂദിനെയും ഹാജി മസ്താനെയും വിറപ്പിച്ച ജനാഭായി -മുംബൈ അധോലോക റാണിമാരെ കുറിച്ച് പരമ്പര -1

ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം ഇന്ന് ലോക തീവ്രവാദ ഭൂപടത്തിൽ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധനായ കുറ്റവാളിയാണ് .എന്നാൽ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിനെയും ദാവൂദിന്റെ അധോലോക ഗുരു ഹാജി മസ്താനെയും തന്റെ വിരലുകൾക്കനുസരിച്ച് ചലിപ്പിച്ച ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ബോംബെ അധോലോകത്ത്…

View More ദാവൂദിനെയും ഹാജി മസ്താനെയും വിറപ്പിച്ച ജനാഭായി -മുംബൈ അധോലോക റാണിമാരെ കുറിച്ച് പരമ്പര -1