തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കി; ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള 2,500 യു ട്യൂബ് ചാനലുകള്‍ ഒഴിവാക്കി ഗൂഗിള്‍

ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള 2,500 യു ട്യൂബ് ചാനലുകള്‍ ഗൂഗിള്‍ ഒഴിവാക്കി. തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയതായി കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നടപടി. ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ജൂണ്‍ വരെയുള്ള അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയ ചാനലുകളാണ് നീക്കംചെയ്തതെന്ന് ആല്‍ഫബെറ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള…

View More തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കി; ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള 2,500 യു ട്യൂബ് ചാനലുകള്‍ ഒഴിവാക്കി ഗൂഗിള്‍