ടി ട്വന്റി ടീമിൽ മാത്രം ഒതുക്കി ബി സി സി ഐ സഞ്ജു സാംസണ് ചതിക്കുഴി ഒരുക്കുന്നു -ദേവദാസ് തളാപ്പിന്റെ വിശകലനം

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലേയ്ക്കുമുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മലയാളി ക്രിക്കറ്റർ സഞ്ജു സാംസണെ ബി സി സി ഐ ടി ട്വന്റിയിൽ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇതൊരു ചതിക്കുഴി ആണെന്നാണ് പ്രശസ്ത കായിക നിരീക്ഷകൻ ദേവദാസ്…

View More ടി ട്വന്റി ടീമിൽ മാത്രം ഒതുക്കി ബി സി സി ഐ സഞ്ജു സാംസണ് ചതിക്കുഴി ഒരുക്കുന്നു -ദേവദാസ് തളാപ്പിന്റെ വിശകലനം