സഹജീവിയുടെ മരണത്തെ പുച്ഛിച്ച ഈ യുവതി ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഖം ,വൈറലായി സന്തോഷ് സേതുമാധവന്റെ കുറിപ്പ്

പി എസ് സി ലിസ്റ്റ് റദ്ദാക്കിയതിന്റെ മനോവിഷമത്തിൽ ആണ് എന്ന യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ മോഡൽ രശ്മി ആർ നായർ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ട കുറിപ്പ് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു .”28 വയ്യസ്സായിട്ടും പണിക്കൊന്നും…

View More സഹജീവിയുടെ മരണത്തെ പുച്ഛിച്ച ഈ യുവതി ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഖം ,വൈറലായി സന്തോഷ് സേതുമാധവന്റെ കുറിപ്പ്