എടുത്തുപിടിച്ച് അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ,നയിക്കാൻ സോണിയ ഉണ്ടെന്ന് സൽമാൻ ഖുർഷിദ്

കോൺഗ്രസിന് ദൃശ്യവും ശക്തവുമായ നേതൃത്വം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തെഴുതിയ നേതാക്കളെ തള്ളി പറഞ്ഞ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സൽമാൻ ഖുർഷിദ് .പാർട്ടിയെ സോണിയ ഗാന്ധി നയിക്കുന്നുണ്ട് .അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ അടുത്ത നടപടി എന്നും സൽമാൻ…

View More എടുത്തുപിടിച്ച് അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ,നയിക്കാൻ സോണിയ ഉണ്ടെന്ന് സൽമാൻ ഖുർഷിദ്