നിങ്ങൾ പണം ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണോ? എങ്കിൽ ഇത് കാണണം കേൾക്കണം

കേരളം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണര്‍ന്നത് വലിയൊരു തട്ടിപ്പിന്റെ കഥ കേട്ടാണ്. 12 ശതമാനം പലിശ എന്ന മോഹ വാഗ്ദാനം നല്‍കി ജനങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച  പോപ്പുലര്‍ ഫിനാന്‍സിന്റെ കഥ. എന്നാല്‍ കഥയിലെ നായകനും നായികയും…

View More നിങ്ങൾ പണം ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണോ? എങ്കിൽ ഇത് കാണണം കേൾക്കണം