കള്ളൻ ഷാജഹാനെ പോലീസ് വേഷം മാറി പിടിച്ചതിങ്ങനെ

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസമായി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനൂർ,തിരൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ അർദ്ധ രാത്രി മുഖം മറച്ച് ആയുധങ്ങളുമായി നടന്ന് ഒരാൾ മോഷണം നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2020 ഒക്ടോബർ മുതലാണ് മോഷണ പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത്. താനൂർ…

View More കള്ളൻ ഷാജഹാനെ പോലീസ് വേഷം മാറി പിടിച്ചതിങ്ങനെ