പിണറായി സർക്കാരിന്റെ പോലീസിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാവിന് ഇത്ര പിടിപാടോ ?കന്യാസ്ത്രീയെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മാപ്പു പറയിക്കുന്ന വീഡിയോ ആരാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ?

“റെസ്പെക്റ്റഡ് സാർ ,ഞാൻ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റുഡന്റ്സിന് സെൻറ് ചെയ്ത വിഡിയോയിൽ വാമന മൂർത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിച്ചത് എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു .ഇതിന്റെ ഫലമായി ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായ മനോവേദന…

View More പിണറായി സർക്കാരിന്റെ പോലീസിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാവിന് ഇത്ര പിടിപാടോ ?കന്യാസ്ത്രീയെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മാപ്പു പറയിക്കുന്ന വീഡിയോ ആരാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ?