നേതാക്കളുടെ പഞ്ചനക്ഷത്ര സംസ്കാരം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ തോൽവിയിലേക്ക് നയിച്ചു ,ആഞ്ഞടിച്ച് ഗുലാം നബി ആസാദ്

പഞ്ച നക്ഷത്ര സംസ്കാരമുള്ള നേതാക്കളാണ് കോൺഗ്രസിനെ തോൽ‌വിയിൽ നിന്ന് തോൽവിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും രാജ്യസഭാ പാർട്ടി നേതാവുമായ ഗുലാം നബി ആസാദ് .നേതാക്കൾക്ക് യാഥാർഥ്യ ബോധം നഷ്ടമായതും തോൽവിയുടെ ആക്കം കൂട്ടി…

View More നേതാക്കളുടെ പഞ്ചനക്ഷത്ര സംസ്കാരം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ തോൽവിയിലേക്ക് നയിച്ചു ,ആഞ്ഞടിച്ച് ഗുലാം നബി ആസാദ്