Green coconut

  • Health

    കരിക്കിൻ വെള്ളം ദിവസവും കുടിച്ചാൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ

      ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ പാനീയമാണ് കരിക്കിൻ വെള്ളം. ക്ഷീണമകറ്റാൻ കരിക്കിൻ വെള്ളത്തോളം മികച്ച മറ്റൊന്നില്ല. അറിയാം കരിക്കിൻ വെള്ളത്തിന്റെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ. പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് കാലറി കുറഞ്ഞതും ഷൂഗർ ഒട്ടുമില്ലാത്തതുമായതിനാൽ…

    Read More »
Back to top button
error: