അഖില എന്തിനാണ് തെറ്റായ മേൽവിലാസം നൽകി വീടിനടുത്ത് ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ?

കണ്ണൂർ പുതിയ തെരുവിലെ ലോഡ്ജിൽ തെറ്റായ മേൽവിലാസം നൽകി മുറിയെടുത്ത അഖിലയുടെ ആത്മഹത്യയുടെ കാരണം തേടുകയാണ് ബന്ധുക്കൾ .മുപ്പത്തിയാറുകാരിയായ അഖിലയ്ക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിൽ സർവത്ര ദുരൂഹത ആണ് .ഏറെ…

View More അഖില എന്തിനാണ് തെറ്റായ മേൽവിലാസം നൽകി വീടിനടുത്ത് ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ?