HealthLIFE

ഓർമ്മക്കുറവ്, ബുദ്ധിശക്തി കുറയൽ, അൽഷിമേഴ്‌സ്… വാഹനങ്ങളുടെ വായു മലിനീകരണം തലച്ചോറിൻറെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനം

ട്രാഫിക് സംബന്ധമായ വായു മലിനീകരണം തലച്ചോറിൻറെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനം. ഓർമ്മക്കുറവ്, ബുദ്ധിശക്തി കുറയൽ, അൽഷിമേഴ്‌സ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതായി കാലിഫോർണിയ ഇർവിൻ സർവകലാശാലയുടെ ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നതായി എച്ച്ടി ഓട്ടോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വായു മലിനീകരണവും അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആശങ്കാജനകമാണെന്നും യുസിഐ പ്രോഗ്രാമിലെ എൻവയോൺമെന്റൽ ആൻഡ് ഒക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്തിന്റെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ മസാഷി കിറ്റാസാവ പറഞ്ഞു.

കിറ്റാസാവയും സംഘവും രണ്ട് പ്രായത്തിലുള്ള എലികളെ ഇതിനായി പരീക്ഷിക്കുകയും താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മൂന്നു ഒമ്പതും മാസം വീതം പ്രായമുള്ള ഒരു കൂട്ടം എലികളിലാിയരുന്നു പരീക്ഷണം. ഗവേഷകർ പുറത്തുനിന്നും ശേഖരിച്ച അന്തരീക്ഷവായുവിൽ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പിലെ എലികളെ 12 ആഴ്‌ച താമസിപ്പിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലികളെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വായുവിലും താമസിപ്പിച്ചു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ കണികാ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ആഘാതസാധ്യത നിർണ്ണയിക്കാനാണ് വ്യത്യസ്ത പ്രായങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത്. അതായത് യുവാക്കളിലും പ്രായമായവരിലും ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നായിരുന്നു അന്വേഷണം. തുടർന്നാണ് ഗവേഷകർ പുതിയ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത്. “ഈ തെളിവുകൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്, ഫലപ്രദവും തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ നടപടിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.” മസാഷി കിറ്റാസാവ.

അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതിക അപകട ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് വായു മലിനീകരണമെന്ന് മറ്റൊരു ഗവേഷകനായ പ്രൊഫസർ മൈക്കൽ ക്ലീൻമാൻ പറഞ്ഞു. അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗത്തിന്റെയും മറ്റ് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ അവസ്ഥകളുടെയും അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കണികകളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്താമക്കി. പഠനഫലങ്ങൾ ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സയൻസസ് എന്ന ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഈ പഠനത്തെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്തിൻറെ അവാർഡുകളും യൂണിവേഴ്‍സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ ഇർവിൻറെ വിമൻസ് അൽഷിമേഴ്‌സ് മൂവ്‌മെന്റ് വിമൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഗ്രാന്റും പിന്തുണച്ചു.

പ്രായമായവരിൽ ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണം അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗമാണ്, യുഎസിലും മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയാണ്. അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിപുലമായ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടും, അതിന്റെ കൃത്യമായ ഉത്ഭവം അവ്യക്തമായി തുടരുന്നു. രോഗത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ ജനിതക മുൻകരുതലുകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പാരിസ്ഥിതിക വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വായു മലിനീകരണം, അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന് കാരണമായേക്കാം എന്നാണ്.

+ posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: