മലയാളിയ്ക്ക് വൃത്തിയില്ല -മാത്യു സാമുവൽ -വീഡിയോ

മലയാളിയുടെ പരിസര ശുചിത്വ ബോധത്തെ കുറിച്ച് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മാത്യു സാമുവലിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരിസര ശുചിത്വം മുഖ്യവിഷയം ആകണമെന്നും മാത്യു സാമൂവൽ NewsThen പംക്തിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മലയാളിയുടെ പരിസര ശുചിത്വ ബോധം വളരെ മോശമാണ്. ശുചിത്വ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറെ പിന്നിൽ ആയിരുന്ന ഉത്തരേന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടു. കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ മിക്കതും വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മാലിന്യം വഴിയിൽ വലിച്ചെറിയുന്ന മാനസികാവസ്ഥ മാറിയാൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യകരമായ ശുചിത്വ ബോധം മലയാളിക്കുണ്ടാകൂ എന്നും മാത്യു സാമൂവൽ വിലയിരുത്തുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *