ബാർ കോഴ: ചെന്നിത്തലക്കെതിരായ പരാതിയിൽ വിജിലൻസ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി

രമേശ് ചെന്നിത്തലക്കെതിരായ . ബാർ കോഴ പരാതിയിൽ വിജിലൻസ് ക്വിക് വെരിഫിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചു പരാതിക്കാരനായ എ.എച്ച്. ഹഫീസിൻറ്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. കവടിയാറിലെ ഹഫീസിൻറ്റെ ഓഫീസിൽ ആണ് വിവരം ശേഖരിച്ചു.
സി.ഐ. മുകേഷിൻറ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞത്
ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ആണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് കവടിയാർ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *