നടി ലക്ഷ്മി പ്രമോദ് ആരോപണം നേരിട്ട കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്, ആത്മഹത്യ ചെയ്ത റംസി കാമുകൻ ഹാരിസുമായി സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്

നടി ലക്ഷ്മി പ്രമോദ് ആരോപണം നേരിട്ട കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്,ആത്മഹത്യ ചെയ്ത റംസി ലക്ഷ്മി പ്രമോദിന്റെ ഭർതൃ സഹോദരൻ ഹാരിസുമായി സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്. ഹാരിസ് റംസിയെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശബ്ദരേഖ. തന്നെ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ താൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നും റംസി കരഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട്. അബോർഷൻ നടത്തിയ സംഭവവും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ലക്ഷ്മി പ്രമോദിനെ കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശവും ശബ്ദരേഖയിൽ ഇല്ല. ശബ്ദരേഖ കേൾക്കുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *