ഇടത് നിലപാടിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് ,ഒരു കതൈ സൊല്ലുട്ടുമാ ,കടൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകന്റെ കുറിപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പ് അദാനിയെ ഏൽപ്പിച്ചതിനു എതിർപ്പ് അറിയിച്ച ഇടതു സർക്കാർ നിലപാടിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഉണ്ടെന്നു ആരോപിച്ച് കടൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ വിപിൻ ദാസ് തോട്ടത്തിൽ .യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഒപ്പുവച്ച…

View More ഇടത് നിലപാടിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് ,ഒരു കതൈ സൊല്ലുട്ടുമാ ,കടൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകന്റെ കുറിപ്പ്