ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി രേഖകള്‍ പുറത്ത്; കരാറുകളില്‍ ഒപ്പിട്ടത് യുഎഇ കോണ്‍സല്‍ ജനറല്‍

തിരുവനന്തപുരം; വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയുടെ കരാര്‍ സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍ പുറത്ത്. കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടത് റെഡ് ക്രസ്ന്റല്ല മറിച്ച് യുഎഇ കോണ്‍സുല്‍ ജനറലാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളാണ് പുറത്തായിരിക്കുന്നത്. വടക്കാഞ്ചേരിയില്‍ വീടു നിര്‍മാണം സംബന്ധിച്ച്…

View More ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി രേഖകള്‍ പുറത്ത്; കരാറുകളില്‍ ഒപ്പിട്ടത് യുഎഇ കോണ്‍സല്‍ ജനറല്‍