മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻസെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിനെ എൻ ഐ എ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ആകാംക്ഷ

കൊച്ചി : സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളുമായുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിനെ എൻ ഐ എ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ എൻ ഐ എ ഓഫീസിൽ ആണ് ചോദ്യം…

View More മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻസെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിനെ എൻ ഐ എ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ആകാംക്ഷ