എന്റെ ടീച്ചറമ്മ വിടവാങ്ങി: ടി. എന്‍ പ്രതാപന്‍

ടി.എന്‍ പ്രതാപന്‍ എംപിയും പ്രശസ്ത കവയത്രി സുഗതകുമാരി ടീച്ചറും തമ്മിലുളള ആത്മബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതാപനെഴുതിയ കുറിപ്പ്. എന്റെ ടീച്ചറമ്മ വിടവാങ്ങി. ഭൂമിയാണ്, പ്രകൃതിയാണ് അമ്മയെന്ന് പഠിപ്പിച്ച സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ ഇഹലോകത്തെ പൊടിയും പുകച്ചുരുളുകളും നിറഞ്ഞ വിധി…

View More എന്റെ ടീച്ചറമ്മ വിടവാങ്ങി: ടി. എന്‍ പ്രതാപന്‍