തെറി ഛർദിക്കുന്നവർ ഈ കണ്ണീർ കാലത്തും കുറവില്ല ,സുരഭീലക്ഷ്മിയുടെ രൂക്ഷ പ്രതികരണം

അശ്ളീല കമന്റിട്ട യുവാവിന് രൂക്ഷമായ മറുപടി നൽകി നടി സുരഭിലക്ഷ്മി .ഫേസ്ബുക്കിലാണ് സുരഭി ലക്ഷ്മിയുടെ രൂക്ഷ പ്രതികരണം സുരഭി ലക്ഷ്മിയുടെ ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റ് – ഇരുണ്ട കോവിഡ് കാലമാണിത് … ഓരോ നാണയത്തുട്ടുകൾ പോലും…

View More തെറി ഛർദിക്കുന്നവർ ഈ കണ്ണീർ കാലത്തും കുറവില്ല ,സുരഭീലക്ഷ്മിയുടെ രൂക്ഷ പ്രതികരണം