ജലീൽ രാജി വെക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ,മന്ത്രിക്ക് പിന്തുണയുമായി സിപിഐഎം ,പിണറായി സർക്കാർ അസാധാരണമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ

മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ എൻഐഎ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ ആയി .സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മന്ത്രിയെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജൻസി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആദ്യമാകയാൽ മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം .…

View More ജലീൽ രാജി വെക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ,മന്ത്രിക്ക് പിന്തുണയുമായി സിപിഐഎം ,പിണറായി സർക്കാർ അസാധാരണമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ