വിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി എം എ യൂസഫലി ,വിമാനത്താവള വിഷയത്തിൽ തന്നെ വലിച്ചിഴക്കരുത്

വിമാനത്താവള വികസനത്തിന് സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം അനിവാര്യമെന്ന് പ്രമുഖ വ്യവസായി എം എ യൂസഫലി .തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള വിഷയത്തിൽ തന്നെ വലിച്ചിഴക്കരുതെന്നും ലുലു ഗ്രൂപ് ചെയർമാൻ .തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ വികസനത്തിനു വിമാനത്താവള വികസനം അനിവാര്യമാണ് .എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ…

View More വിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി എം എ യൂസഫലി ,വിമാനത്താവള വിഷയത്തിൽ തന്നെ വലിച്ചിഴക്കരുത്