ശ്രദ്ധേയമായി ‘തുടരും’; എന്തിനും ഏതിനും പരാതിയുമായി എത്തുന്ന ഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

നടി സ്വാസിക, റാം എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ബിലഹരി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുതിയ ഹ്രസ്വ ചിത്രമാണ് തുടരും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വരുന്ന വീട്ടില്‍ ഭാര്യ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ പറഞ്ഞുവെയ്ക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ശ്യം…

View More ശ്രദ്ധേയമായി ‘തുടരും’; എന്തിനും ഏതിനും പരാതിയുമായി എത്തുന്ന ഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്